Tulevat tapahtumat4.2.2018. Ylimääräinen yhdistyskokous, JTO:n kästtely.

17.3.2018 Erikoisnäyttely 2018, Rasspecialen 2018. Uutena valioparaati.

17.3.2018 Vuosikokous pidetään erikoisnäyttelyn jälkeen klo 16 samoissa tiloissa.

Skipittelyt kerran kuukaudessa Pääkaupunkiseudulla ja Turussa.
Lisätietoja alueellinen toiminta välilehdellä.

Ajankohtaista


Vuoden 2017 schipperkekilpailu ja vuoden kasvattaja kilpailu. Lisäohjeita Yhdistys välilehden alla. Kilpailuun osallistuminen 31.1.2018 mennessä.


Esitys jalostuksen tavoiteohjelmaksi, löytyy kohdasta Kasvatus.

Satunnainen kuva

Jalostuksen tavoiteohjelma

Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) on rotukohtainen ohjelma, jossa kuvataan rodun tausta ja aiemmat jalostustoimenpiteet, määritellään rodun sen hetkinen jalostuksellinen tila kotimaassa ja mahdollisuuksien mukaan ulkomailla sekä määritellään rodun jalostuksen strategiat ja toimintaohjelma strategioiden toteuttamiseksi. 

Kennelliiton ohjeiden mukaan kaikille roduille tulee laatia jalostuksen tavoiteohjelma.  Suomen schipperkekerho on vuoden 2017 aikana jalostustoimikunnan johdolla laatinut esityksen rodun jalostuksen tavoiteohjelmaksi. JTO on tehty Kennelliiton ohjeiden mukaan mallirunkoa käyttäen. Schipperke kuuluu suurilukuisiin koirarotuihin, eli viiden vuoden ajan on rekisteröity yli 250 koiraa.

JTO käsitellään ensin rotuyhdistyksen kokouksessa. Mikäli JTO saa jäsenistön hyväksynnän se lähetetään edelleen Suomen kääpiökoirayhdistykselle. JTO pitää hyväksyä heidän vuosikokouksessaan, jonka jälkeen se lähetetään Kennelliittoon lopullista hyväksyntää varten.

JTO käsitellään ylimääräisessä Suomen Schipperkekerhon yhdistyskokouksessa 4.2.2018 klo 12.00. Paikka: Helsingin seudun kennelpiirin kokoustila, Taiteentekijäntie 7, Helsinki. Kokouskutsu on julkaistu Laivislehdessä 4/2017.

Mahdolliset palautteet ja kommentit jalostustoimikunnalle sähköpostiin jalostus.schipperke @ gmail.com 

ESITYS JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAKSI