Tulevat tapahtumatSkipittelyt kerran kuukaudessa Pääkaupunkiseudulla ja Turussa.
Lisätietoja alueellinen toiminta välilehdellä.

Suomen schipperkekerhon vuoden 2019 erikoisnäyttely 28.7.2019 Porissa. Katso ennakkoilmoitus tapahtumat kohdasta.

Ajankohtaista


5.12. Pentuja myynnissä lisätty

28.11. Pentuja myynnissä lisätty

20.11.2018 Schipperken jalostuksen tavoiteohjelma on hyväksytty Kennelliitossa. Löytyy kohdasta jalostuksen tavoiteohjelma sekä jalostustietojärjestelmästä.

15.10.2018
Yhdistyksemme nettisivut uudistetaan kokonaan syksyn aikana. Näille sivuille päivitetään edelleen pentu uutisia sekä kasvattajatietoja.

13.11. Pentuja myynnissä lisätty

4.11 Asututus ilmoitus lisätty

13.10. Pentuja myynnissä päivitetty

16.9. Uutta kotia etsivät. Koti löytynyt

Satunnainen kuva

Jalostussuositukset

Schipperke on yleisesti ottaen terve rotu niin ihon, sisäelinten, raajojen kuin lustonkin osalta eikä 18 vuoden elinikäkään ole sille mahdottomuus. Rotumme ei kuulu ainakaan tällä hetkellä PEVISA:an eli Suomen Kennelliiton Perinnöllisten Vikojen ja Sairauksien Vastustamisohjelmaan. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kaikki pennut, joiden vanhemmat ovat puhdasrotuisia schipperkejä, rekisteröidään vaikka vanhempien terveydestä ei olisi virallista näyttöä (esim. lonkkakuvaus- tai polvitutkimustulosta) ja vaikka niillä ei olisi näyttelytuloksia. Näiden tulosten vaatiminen jää siis tällä hetkellä pennun ostajien tehtäväksi.

Suomen Schipperkekerho ry:n jalostustoimikunta suosittelee, että

1. Kasvattajan tulee olla Suomen Schipperkekerho ry:n jäsen.

2. TERVEYS

Jalostukseen käytettyjen koirien tulee olla terveitä ja hyväkuntoisia.

  • Molemmat vanhemmat on silmäpeilattu ennen astutusta. Jos koira on tutkittu alle kaksivuotiaana silmät tulisi peilata 3-4 vuotiaana uudelleen. Eläinlääkäreiden suositus on 2-3 vuoden välein.
  • Molemmat vanhemmat on polvitutkittu ennen astutusta. 2- polvia ei suositella jalostukseen ja 1- polville pitää käyttää terve polvista (0/0). Viralliseen tutkimukseen koiran on oltava vähintään yksivuotias. SKL:n suositus on, että polvet tutkitaan uudelleen 3-4 vuotiaana.
  • Molemmat vanhemmat on lonkkakuvattu ennen astutusta. Viralliseen tutkimukseen koiran on oltava vähintään yksivuotias. C- ja D-lonkkaiselle tulee käyttää vain A- ja B -lonkkaista.

3. ULKOMUOTO

  • Jalostukseen käytettävän koiran tulee olla ulkomuodoltaan rodunomainen.
  • Näyttelyistä tulisi olla kahdelta eri tuomarilta vähintään EH (erittäin hyvä).

4. LUONNE

Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan suosituksen mukaan välimuotoisen lanne-ristinikamasta oireilevia koiria ei suositella jalostukseen. Kaikkia oireettomia koiria voi käyttää, mutta tuloksen LTV1-LTV4 saaneet koirat suositellaan yhdistämään vain LTV0-koirien kanssa. Tällaisten yhdistelmien jälkeläisiä suositellaan kuvattavaksi, jotta muutosten periytymisestä ja merkityksestä saadaan lisää tietoa.

Olisi ihanteellista, jos muitakin kuin jalostukseen käytettäviä koiria tutkittaisiin enemmän. Ainoa keino kartoittaa rotumme tilannetta ja ennaltaehkäistä sairauksia on laaja tutkiminen.

Täältä voit lukea tarkemmin miten koiran virallisia terveystuloksia tulkitaan.

Pennelit_Anne_Granstrom.png

Kuva: Anne Granström