Tulevat tapahtumat17.3.2018 Erikoisnäyttely 2018, Rasspecialen 2018. Uutena valioparaati.

17.3.2018 Vuosikokous pidetään erikoisnäyttelyn jälkeen klo 16 samoissa tiloissa.

Skipittelyt kerran kuukaudessa Pääkaupunkiseudulla ja Turussa.
Lisätietoja alueellinen toiminta välilehdellä.

Ajankohtaista


Pentuvälitys, astutuksia


Esitys jalostuksen tavoiteohjelmaksi, löytyy kohdasta Kasvatus. JTO esitys on hyväksytty ylimääräisessä yhdistyskokouksessa 4.2.2018 skä SKKY:n vuosikokouksessa 21.2.2018. Seuraava käsittely on Kennelliitossa.

Satunnainen kuva

Jalostussuositukset

Schipperke on yleisesti ottaen terve rotu niin ihon, sisäelinten, raajojen kuin lustonkin osalta eikä 18 vuoden elinikäkään ole sille mahdottomuus. Rotumme ei kuulu ainakaan tällä hetkellä PEVISA:an eli Suomen Kennelliiton Perinnöllisten Vikojen ja Sairauksien Vastustamisohjelmaan. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kaikki pennut, joiden vanhemmat ovat puhdasrotuisia schipperkejä, rekisteröidään vaikka vanhempien terveydestä ei olisi virallista näyttöä (esim. lonkkakuvaus- tai polvitutkimustulosta) ja vaikka niillä ei olisi näyttelytuloksia. Näiden tulosten vaatiminen jää siis tällä hetkellä pennun ostajien tehtäväksi.

Suomen Schipperkekerho ry:n jalostustoimikunta suosittelee, että

1. Kasvattajan tulee olla Suomen Schipperkekerho ry:n jäsen.

2. TERVEYS

Jalostukseen käytettyjen koirien tulee olla terveitä ja hyväkuntoisia.

  • Molemmat vanhemmat on silmäpeilattu ennen astutusta. Jos koira on tutkittu alle kaksivuotiaana silmät tulisi peilata 3-4 vuotiaana uudelleen. Eläinlääkäreiden suositus on 2-3 vuoden välein.
  • Molemmat vanhemmat on polvitutkittu ennen astutusta. 2- polvia ei suositella jalostukseen ja 1- polville pitää käyttää terve polvista (0/0). Viralliseen tutkimukseen koiran on oltava vähintään yksivuotias. SKL:n suositus on, että polvet tutkitaan uudelleen 3-4 vuotiaana.
  • Molemmat vanhemmat on lonkkakuvattu ennen astutusta. Viralliseen tutkimukseen koiran on oltava vähintään yksivuotias. C- ja D-lonkkaiselle tulee käyttää vain A- ja B -lonkkaista.

3. ULKOMUOTO

  • Jalostukseen käytettävän koiran tulee olla ulkomuodoltaan rodunomainen.
  • Näyttelyistä tulisi olla kahdelta eri tuomarilta vähintään EH (erittäin hyvä).

4. LUONNE

Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan suosituksen mukaan välimuotoisen lanne-ristinikamasta oireilevia koiria ei suositella jalostukseen. Kaikkia oireettomia koiria voi käyttää, mutta tuloksen LTV1-LTV4 saaneet koirat suositellaan yhdistämään vain LTV0-koirien kanssa. Tällaisten yhdistelmien jälkeläisiä suositellaan kuvattavaksi, jotta muutosten periytymisestä ja merkityksestä saadaan lisää tietoa.

Olisi ihanteellista, jos muitakin kuin jalostukseen käytettäviä koiria tutkittaisiin enemmän. Ainoa keino kartoittaa rotumme tilannetta ja ennaltaehkäistä sairauksia on laaja tutkiminen.

Täältä voit lukea tarkemmin miten koiran virallisia terveystuloksia tulkitaan.

Pennelit_Anne_Granstrom.png

Kuva: Anne Granström