Tulevat tapahtumatSkipittelyt kerran kuukaudessa Pääkaupunkiseudulla ja Turussa.
Lisätietoja alueellinen toiminta välilehdellä.

Ajankohtaista

15.10.2018
Yhdistyksemme nettisivut uudistetaan kokonaan syksyn aikana. Näille sivuille päivitetään edelleen pentu uutisia sekä kasvattajatietoja.

13.11. Pentuja myynnissä lisätty

4.11 Asututus ilmoitus lisätty

13.10. Pentuja myynnissä päivitetty

16.9. Uutta kotia etsivät. Koti löytynyt

11.9.2018 Esitys jalostuksen tavoiteohjelmaksi, löytyy kohdasta Kasvatus. JTO esitys on hyväksytty ylimääräisessä yhdistyskokouksessa 4.2.2018 skä SKKY:n vuosikokouksessa 21.2.2018. Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta on kokouksessaan 14.5.2018 hyväksynyt rodun JTO:n muutamin korjauksin vuosille 2018-2022. Korjaukset on toimitettu Kennelliitton 11.9.2018. JTO:n astumisesta voimaan tiedotetaan erikseen.


Satunnainen kuva

Jalostusuroslistalle ilmoittaminen

Jalostusuroslista on perustettu kasvattajien ja urosten omistajien käyttöön. Listan on tarkoitus helpottaa jalostusurosten etsimistä ja tarjoamista. Jalostusuroslistalle ilmoittaminen ei velvoita uroksen omistajaa mihinkään, vaan lista toimii lähinnä yhteystietopankkina. Mahdollisesta siitoskäytöstä osapuolet sopivat aina keskenään.

Listalle ilmoitettavien koirien on täytettävä seuraavat minimivaatimukset:

  • virallinen polvitutkimus tehty
  • virallinen silmätutkimus tehty
  • näyttelyistä vähintään kahdelta eri tuomarilta laatuarvostelu ERI tai EH (ulkomaisista tuloksista esitettävä arvostelu tmv. kirjallinen dokumentti)
  • näyttelytulokset voi korvata hyväksytyllä jalostustarkastuksella.
Minimivaatimusten lisäksi jalostustoimikunta suosittelee jalostusuroksille:
  • lonkka-, kyynär-, ja selkäkuvaustuloksia
  • luonnetesti-, MH-kuvaustulosta tai jalostustarkastuksen luonneosiota.                                                                       
Listalle ilmoitettavien koirien on oltava perusterveitä ja hyväluonteisia. Esimerkiksi allerginen, aggressiivinen tai arka koira ei sovellu jalostuskäyttöön, vaikka listan minimivaatimukset täyttyisivätkin.

Jalostustoimikunta ei vastaa listalle ilmoitettujen koirien terveydestä, luonteesta tai perimästä. Jalostuskäyttöön soveltumisen arviointi jää kasvattajien ja omistajien tehtäväksi.

Uroksen omistaja sitoutuu pitämään koiran tiedot ajan tasalla ja poistamaan ilmoituksensa tarvittaessa.

Jäsenet voivat ilmoittaa koiransa listalle ilmaiseksi, ei-jäseniltä peritään 10 € maksu/koira.

Koiran tiedot ilmoitetaan lomakkeella, joka ohjautuu jalostustoimikunnalle. Muutoksista koiran tietoihin tai listalla poistaminen ilmoitetaan samalla lomakkeella.

Terveys- ja näyttelytulokset tulee olla todennettavissa jalostustietojärjestelmästä. Mikäli on kyseessä muu terveystulos tai ulkomailla saavutettu näyttelytulos, siitä on lähetettävä erillinen todiste. Tiedot päivitettän jalostusuroslistalle viikon sisällä. Lomakkeen lisäksi pyydettään lähettämään koirasta hyvälaatuinen seisomakuva osoitteeseen jalostus.schipperke@gmail.com  

Lisätietoja jalostustoimikunnalta.

Kuva: Katja Jaranne

baby_2_Katja_Jaranne.jpg