Tulevat tapahtumat17.3.2018 Erikoisnäyttely 2018, Rasspecialen 2018. Vuosikokous pidetään erikoisnäyttelyn jälkeen.

Skipittelyt kerran kuukaudessa Pääkaupunkiseudulla ja Turussa.
Lisätietoja alueellinen toiminta välilehdellä.

Ajankohtaista


Pentuja myynnissä sekä astutusilmoitus pentuvälitysosiossa


Jalostusuroslistalla uusia uroksia

Satunnainen kuva

Jalostusuroslistalle ilmoittaminen

Jalostusuroslista on perustettu kasvattajien ja urosten omistajien käyttöön. Listan on tarkoitus helpottaa jalostusurosten etsimistä ja tarjoamista. Jalostusuroslistalle ilmoittaminen ei velvoita uroksen omistajaa mihinkään, vaan lista toimii lähinnä yhteystietopankkina. Mahdollisesta siitoskäytöstä osapuolet sopivat aina keskenään.

Listalle ilmoitettavien koirien on täytettävä seuraavat minimivaatimukset:

  • virallinen polvitutkimus tehty
  • virallinen silmätutkimus tehty
  • näyttelyistä vähintään kahdelta eri tuomarilta laatuarvostelu ERI tai EH (ulkomaisista tuloksista esitettävä arvostelu tmv. kirjallinen dokumentti)
  • näyttelytulokset voi korvata hyväksytyllä jalostustarkastuksella.
Minimivaatimusten lisäksi jalostustoimikunta suosittelee jalostusuroksille:
  • lonkka-, kyynär-, ja selkäkuvaustuloksia
  • luonnetesti-, MH-kuvaustulosta tai jalostustarkastuksen luonneosiota.                                                                       
Listalle ilmoitettavien koirien on oltava perusterveitä ja hyväluonteisia. Esimerkiksi allerginen, aggressiivinen tai arka koira ei sovellu jalostuskäyttöön, vaikka listan minimivaatimukset täyttyisivätkin.

Jalostustoimikunta ei vastaa listalle ilmoitettujen koirien terveydestä, luonteesta tai perimästä. Jalostuskäyttöön soveltumisen arviointi jää kasvattajien ja omistajien tehtäväksi.

Uroksen omistaja sitoutuu pitämään koiran tiedot ajan tasalla ja poistamaan ilmoituksensa tarvittaessa.

Jäsenet voivat ilmoittaa koiransa listalle ilmaiseksi, ei-jäseniltä peritään 10 € maksu/koira.

Koiran tiedot ilmoitetaan lomakkeella, joka ohjautuu jalostustoimikunnalle. Muutoksista koiran tietoihin tai listalla poistaminen ilmoitetaan samalla lomakkeella.

Terveys- ja näyttelytulokset tulee olla todennettavissa jalostustietojärjestelmästä. Mikäli on kyseessä muu terveystulos tai ulkomailla saavutettu näyttelytulos, siitä on lähetettävä erillinen todiste. Tiedot päivitettän jalostusuroslistalle viikon sisällä. Lomakkeen lisäksi pyydettään lähettämään koirasta hyvälaatuinen seisomakuva osoitteeseen jalostus.schipperke@gmail.com  

Lisätietoja jalostustoimikunnalta.

Kuva: Katja Jaranne

baby_2_Katja_Jaranne.jpg