Tulevat tapahtumatSkipittelyt kerran kuukaudessa Pääkaupunkiseudulla ja Turussa.
Lisätietoja alueellinen toiminta välilehdellä.

Suomen schipperkekerhon vuoden 2019 erikoisnäyttely 28.7.2019 Porissa. Katso ennakkoilmoitus tapahtumat kohdasta.

Ajankohtaista


5.12. Pentuja myynnissä lisätty

28.11. Pentuja myynnissä lisätty

20.11.2018 Schipperken jalostuksen tavoiteohjelma on hyväksytty Kennelliitossa. Löytyy kohdasta jalostuksen tavoiteohjelma sekä jalostustietojärjestelmästä.

15.10.2018
Yhdistyksemme nettisivut uudistetaan kokonaan syksyn aikana. Näille sivuille päivitetään edelleen pentu uutisia sekä kasvattajatietoja.

13.11. Pentuja myynnissä lisätty

4.11 Asututus ilmoitus lisätty

13.10. Pentuja myynnissä päivitetty

16.9. Uutta kotia etsivät. Koti löytynyt

Satunnainen kuva

Jalostus ja terveys

 

Schipperke on yleisesti ottaen terve rotu niin ihon, sisäelinten, raajojen kuin lustonkin osalta eikä 18 vuoden elinikäkään ole sille mahdottomuus. Rotumme ei kuulu ainakaan tällä hetkellä PEVISA:an eli Suomen Kennelliiton Perinnöllisten Vikojen ja Sairauksien Vastustamisohjelmaan. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä että kaikki pennut, joiden vanhemmat ovat puhdasrotuisia schipperkejä, rekisteröidään vaikka vanhempien terveydestä ei olisi virallista näyttöä (esim. lonkkakuvaus- tai polvitutkimustulosta) ja vaikka niillä ei olisi näyttelytuloksia. Näiden tulosten vaatiminen jää siis tällä hetkellä pennun ostajien tehtäväksi.

Kuva: Virallisiin silmätutkimuksiin osallistuneet schipperket vuosina 2006-2016 sekä tulokset.

Lähde: KoiraNet-Jalostustietojärjestelmä

Schipperkeiden pentuekoko on viime vuosina ollut keskimäärin 3,4 pentua/pentue.

Lähde: Lähde: KoiraNet-Jalostustietojärjestelmä


Professori Hannes Lohen johtaman koirien geenitutkimuksessa Helsingin yliopistossa ja Folkhälsanin tutkimuskeskuksessa tutkitaan schipperkeiden osalta epilepsiaa, legg-perthestä sekä Iiris Colobomaa. Lue lisää tästä. 


10.5.2017 (päivitys)

Tiedote terveyskyselystä

Yhdistyksen terveyskysely on ollut avoinna vajaat kolme vuotta. Vastauksia on kertynyt tänä aikana 234 kpl ja yhteenvetoja kyselystä on tehty 2 kpl. Yhdistyksen oma terveyskysely on päättynyt 31.1.2016. Kertyneitä vastauksia hyödynnetään  mm JTO:n valmistelussa.

Tästä voit katsoa diaesityksen terveyskyselyn yhteenvedosta 2013-2015. Vastausmäärät (N) vaihtelevat kysymyksittäin koska vastauksia kaikkiin kysymyksiin ei ole annettu.

Yhdistyksen kyselyn tulosten yhdistämistä Suomen Kennelliiton vastaavaan kyselyyn on selvitetty, mutta se ei ollut teknisesti eikä sisällöllisesti mahdollista. Yhdistyksen omassa kyselyssä n. 15 % vastaajista eivät myöskään ole antaneen lupaa vastausten julkaisemiselle/käyttöön.

2015 Kennelliitto käynnisti sähköisen kyselyn, jossa laajasti kerätään tietoa koirien terveystilanteesta. Kyselyyn annetut vastaukset kertyvät Kennelliitolle. Kennelliitto koostaa vastauksista rotukohtaisia yhteenvetoja jaettavaksi rotujärjestöille ja –yhdistyksille ja voi lisäksi julkaista niitä. Koirakohtaisia vastauksia tai omistajien tietoja ei luovuteta eikä julkaista. Kyselyssä kuitenkin pyydetään koiran tunnistetiedot, koska ne mahdollistavat useampien samasta koirasta annettujen vastausten yhdistämisen sekä aineiston tarkemman tilastollisen analysoinnin.

Kennelliiton terveyskysely on suljettu 30.4.2017 ja avataan myöhemmin uudestaan. Lisätietoja tästä.


Täällä pääset lukemaan Laivis-lehden nro 4/2015 jutun Terveyskysely ja Pevisa puhuttavat


Terveyskyselyn yhteenveto 26.1.2015  avautuu omassa ikkunassa 

Linkki yhteenvetoon 


28.11.2013

Terveyskyselyn tietojen luovutusehdot: 

Yksittäisen koiran terveystietoja ei julkaista yhdistyksen toimesta, mutta kasvattajalla on mahdollisuus tarvittaessa saada jalostustoimikunnalta tietoa yhdistelmää valitessaan. 

Mahdollinen yhdistelmä tulee olla tiedossa ja tietoja annetaan max. 5 koiraa/yhdistelmä, jos ko. koirien omistaja ovat antaneet luvan tietojen antamiseen kysyttäessä.  Terveyskyselyn koko sisältöä ei luovutetan kolmannelle osapuolelle, vaan tiedot säilytetään ainoastaan yhdistyksen jalostustoimikunnan toimesta. 

Yhteys jalostustoimikuntaan sähköpostilla.


28.11.2013

Kennelliiton ohjeet jalostustoimikunnalle

Kennelliiton hallituksen kokous 3.10.2013  hyväksyi päivitetyt Kennelliiton ohjeet rotujärjestöjen, rotua harrastavien yhdistyksien ja rotuyhdistysten jalostustoimikunnille. Uudet ohjeet astuvat voimaan 1.1.2014.

http://www.kennelliitto.fi/uutiset/jalostustoimikuntien-ohjeet-paivitetty


3.10.2013 Ensimmäinen yhteenveto terveyskyselyn tuloksista valmis


Terveyskyselyn yhteenveto pdf avautuu omaan ikkunaanJalostus ja terveys arkisto. Sivuilta löydät aihepiirin vanhempia päivityksiä.